101 tysięcy podpisów! Tyle udało się zebrać do tej pory. 16 maja mijają dokładnie trzy miesiące od złożenia projektu. Celem dr Tomasza Dybka, przewodniczącego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Fizjoterapii i komitetu obywatelskiego ustawy w sprawie warunków zatrudnienia w ochronie zdrowia, jest zebranie do tego czasu 130 tysięcy.

Co przewiduje obywatelski projekt ustawy? 

Został on przygotowany przez członków Porozumienia Zawodów Medycznych. Ogólnikowo uwzględnia on wszystkie ważne postulaty, zgłoszone przez zainteresowanych projektem ustawy.

Wielokrotnie było podkreślane, iż obecne wynagrodzenia pracowników medycznych są na bardzo niskim poziomie. Miesięczna pensja pielęgniarek wynosi około 3000 zł brutto. Jak wynika z raportu, „poszkodowanymi” są również lekarze czy technicy medyczni. W zależności od stażu i specjalizacji ich pensja się różni. Lekarz, który po studiach wybrał się do szpitala na 13 miesięczny staż zarabia 2007 zł brutto. Lekarze ze specjalizacjami, którzy często obejmują stanowiska dyrektorów zarabiają nie więcej niż 7000 zł brutto.

Obecny projekt ustawy zakłada, że pracownicy placówek medycznych powinni zarabiać 6000 zł brutto, uwzględniając przy tym, że są oni na początku swojej kariery zawodowej. Wraz ze zdobywanym doświadczeniem, stażem, odbywanymi kursami wynagrodzenie to ma wzrosnąć do 7000 zł brutto. Taką pensję powinna otrzymać położna czy pielęgniarka z ukończonymi specjalizacjami. Najwyższa pensja natomiast (8000 zł brutto) należy się m.in. pielęgniarce po ukończonych studiach magisterskich i zdobytą specjalizacją czy też ratownikowi medycznemu z wykształceniem wyższym.

Obywatele prawie gotowi! Gdzie projekt ministerialny? Utknął na konsultacjach!

Projekt ustawy przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia przewiduje jednak inne założenia odnoszące się do wynagrodzeń pracowników medycznych. Projekt ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych zakłada, iż przez pięć kolejnych lat wynagrodzenie będzie rosło o kilkadziesiąt złoty, w skali roku.

Członkowie Porozumienia Zawodów Medycznych mają nadzieję, że projekt ministerialny, który utknął w grudniu podczas konsultacji międzyresortowych, zostanie zastąpiony przez ich projekt ustawy. Wiele organizacji zrzeszonych uważa, że pensja, która w skali roku ma wzrosnąć o jedynie kilkadziesiąt złoty to nadal zacofanie i bieda. Nie jest to adekwatne wynagrodzenie do wykonywanych obowiązków.

Na rozwój wydarzeń należy czekać do 16 maja. Wtedy to powinny pojawić się kolejne doniesienia. 

źródło: www.rp.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ