W środę 23 marca 2017 roku weszło w życie znowelizowane rozporządzenie w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego. Nowe prawo reguluje uprawnienia pielęgniarek systemu PRM oraz wypełnia luki i zastępuje ustawę o zawodzie pielęgniarki i położnej.

Nowelizacja ustawy, czyli co teraz może wykonywać pielęgniarka czego wcześniej nie mogła?

Pielęgniarka w nagłych sytuacjach związanych z zagrożeniem zdrowia pacjenta, będzie mogła wykonywać czynności, które ratują życie, bez zlecenia lekarza. Równorzędność uprawnień i kompetencji ratowników medycznych i pielęgniarek budzi wiele kontrowersji, aczkolwiek jak w uzasadnieniu do projektu ustawy napisano – w systemie związanym z czynnościami ratunkowymi, pielęgniarka i ratownik medyczny mogą się nawzajem zastępować.

Co więcej, dzięki wejściu w życie nowego rozporządzenia pielęgniarki, bez zlecenia lekarza, będą mogły dożylnie podawać leki pacjentom. Oczywiście pielęgniarka, która wcześniej nie zdobyła wiedzy i nie ukończyła kursu specjalistycznego związanymi z wyżej wymienionymi uprawnieniami, nie będzie mogła przeprowadzać tych czynności. Aby móc zastępować ratownika medycznego pielęgniarka musi ukończyć kurs pielęgniarstwa ratunkowego, kardiologicznego, chirurgicznego lub anestezjologii i intensywnej terapii. Warto podkreślić – jest to warunek konieczny.

Nowelizacja wprowadza również możliwość prowadzenia edukacji chorych na cukrzycę i ich rodzin, przez pielęgniarki.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ