Polityka Prywatności

1. medyczne.info udostępnia czytelnikom portalu usługi nie wymagające rejestracji konta użytkownika, w tym codzienny newsletter, alerty informacyjne i forum dyskusyjne.

2. Rejestracja konta użytkownika w portalu medyczne.info jest bezpłatna. Dane wymagane do rejestracji konta użytkownika to aktywny adres e-mail i/lub login użytkownika oraz indywidualne hasło użytkownika.

3. medyczne.info nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych pod tekstami oraz za treść wpisów użytkowników na forum dyskusyjnym.

4. medyczne.info zastrzega sobie prawo moderowania oraz redagowania treści komentarzy i wpisów.

5. medyczne.info zastrzega sobie prawo do usuwania treści niezgodnych z prawem, wulgarnych i innych naruszających podstawowe zasady współżycia społecznego i/lub niezgodnych z regulaminem danej usługi.

6. medyczne.info zachowuje prawo do uniemożliwienia użytkownikowi dalszego korzystania z konta w dowolnym momencie i bez uprzedniego kontaktu z użytkownikiem, w szczególności ze względów technicznych lub na skutek naruszenia przez użytkownika podstawowych zasad współżycia społecznego i/lub niezgodnych z regulaminem danej usługi. Każdy użytkownik ma możliwość raportowania do medyczne.info komentarzy i wpisów niezgodnych z powyższymi zasadami.

7. medyczne.info zastrzega sobie prawo do publikacji treści reklamowych w portalu, newsletterach, alertach, na forum i w mailingach rozsyłanych do użytkowników.

8. Dane użytkowników zebrane podczas rejestracji nie są udostępniane przez medyczne.info osobom trzecim. medyczne.info zastrzega jednak, że w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa przez danego użytkownika może udostępnić wspomniane dane dotyczące jego osoby odpowiednim organom państwowym w sytuacji, gdy przedstawią one odpowiedni nakaz sądowy.

9. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami) medyczne.info zapewnia użytkownikom portalu możliwość wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Dodatkowo, na wniosek użytkownika dane te mogą zostać w każdej chwili usunięte z bazy medyczne.info. Użytkownik może również w dowolnej chwili zamówić subskrypcję lub zrezygnować z subskrypcji newslettera, alertów i/lub innych usług wymagających rejestracji.

10. Powyższa Polityka Prywatności wchodzi w życie w dniu jej opublikowania na dedykowanej podstronie portalu medyczne.info i obowiązuje do odwołania lub zmiany.

11. Brak akceptacji Polityki Prywatności i/lub regulaminu danej usługi oznacza brak możliwości pełnego korzystania z konta użytkownika w portalu medyczne.info.

12. Niektóre punkty z niniejszego regulaminu nie obowiązują jeśli w danym momencie rejestracja użytkowników nie jest możliwa na medyczne.info ale obowiązują co do umieszczania komentarzy.