Czy darmowe szkolenia oraz kursy są przychodem dla pielęgniarek i położnych? Czy to powoduje powstanie przychodu, w ten sposób podlegając PIT? W tej sprawie Naczelny Sąd Administracyjny wydał precedensowy wyrok.

Budził wiele kontrowersji. Wywoływał wielki sprzeciw środowiska służby zdrowia. Pogląd dotyczący darmowych szkoleń i kursów, za które trzeba płacić PIT.

Pojawiły się dwa wnioski i prośba dotycząca interpretacji. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach oraz Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych Zarząd Regionu Śląskiego w Sosnowcu, miały co do tego wątpliwości. Czy darmowe szkolenia, nawet pokryte przez związek zawodowy, podlegają PIT? Dwie organizacje odpowiedziały krótko – nie.

Niestety argumentacja związana z opłacaniem składki członkowskiej czy koszty pokrywane z własnych środków, nie przekonały fiskusa. Ten natomiast wychodził z argumentem, że skoro ustawodawca ustalił, iż osoby powinny stale podnosić kwalifikacje, świadcząc niektóre zawody, to nie jest to równoznaczne z tym, że mają się dokształcać bezpłatnie, a co za tym idzie, na koszt państwa.

Naczelny Sąd Administracyjny uznał argumentację zarówno Związku jak i Izby. W swoim wyroku, uwzględnił, że szkolenia są obowiązkiem związków zawodowych oraz samorządów. Dzięki temu realizują cele statutu. Pomimo braku przyporządkowania konkretnych składek do danego pracownika, darmowe szkolenia są jednak przeprowadzane ze składek.

Wyrok ten jest prawomocny.

źródło: RP.PL

ZOSTAW ODPOWIEDŹ